ANASAYFA arrow Aöf Genel Bilgiler arrow Aöf Sınavlarında Uymanız Gereken Kurallar
Aöf Sınavlarında Uymanız Gereken Kurallar
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

 

2. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organları bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavlarını geçersiz sayar.


3. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan ve görevlilere hakaret eden, fiili saldırıda bulunan, tehdit edenler ile sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, terk etmesi yasaklanan zamanlarda sınav salonunu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyen öğrencilerin kimlikleri BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.

5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav salonunda size verilen Cevap Kâğıdının üzerindeki öğrenci no, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait Cevap Kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap Kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere öğrenci numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Cevap Kâğıdı üzerinde birden fazla test grubunu işaretleyen ya da kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki tüm sınavları geçersiz sayılır.

Öğrenci numarasını, ad-soyadının, test grubunun ve imzasının sınav soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerine yazmayanların durumları üniversitede incelenerek karara bağlanacaktır. Bu öğrencilerin yukarıda belirtilen eksik işlemlerden dolayı üniversitemize ve fakültemize yazılı başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bu tür başvurulara cevap verilmeyecektir.

7. Öğrenciler, kayıt koşullarında olduğu gibi başı açık olarak sınava gireceklerdir. Herhangi bir şekilde sınav salonuna başı örtülü olarak giren veya girdikten sonra başını örten öğrenciler salondan çıkartılır. Çıkmamakta ısrar eden öğrencilerin numaraları ile ad ve soyadları, Salon Sınav Tutanağına kıyafet açıklamasıyla yazılır. Hakkında kıyafet notu ile Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenen öğrencilerin o oturumdaki sınavlarının tümü geçersiz sayılır.

8. Cevap Kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

9. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

10. Öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

11. Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanların o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.

12. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı bulunan hesap makineleri, databank vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

13. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları bulunduranlar, sınav sonrasında almak üzere, cihazlarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar. Aksine davrananların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

14. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi olsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmayacak, bir şekilde girmişlerse, dışarı çıkarılıp o oturumdaki sınavları iptal edilecektir.

15. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır.

16. Sınavınız bittiğinde, cevap kağıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Aksi takdirde teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda soruşturma açılacaktır.

Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesinin (c) şıkkına göre; sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına göre Dekan tarafından geçersiz sayılır.

17. Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenciler, Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesine göre kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler. Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler. Bunun için öğrencilerin yukarıda açıklanan sınav kurallarına mutlak surette uymaları gerekmektedir.
 
< Önceki   Sonraki >

Sponsorlar

Tampon Baskı
Makinaları ithal eden firma
Poliüretan
Poliüretan maddeleri kaplama
Cam Balkon
Evinizin balkonu kapansın
Plastik Kart
Plastik kart sistemleri hizmeti veren köklü bir firma.
Cam Filmi
Ankara cam filmi uygulama yeri.
Adruba
Dijital Pazarlama Ajansı