ANASAYFA arrow Aöf Genel Bilgiler arrow Ders Geçme sistemi Hakkındakiler
Ders Geçme sistemi Hakkındakiler
AÖF sınavlarında değerlendirme yüz (100) tam not üzerinden yapılır. Her ders için

başarı notu; ara sınavı notunun % 30’ u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun % 70’ i toplanarak bulunur.  

Başarı notu hesaplama sistemi üzerine bir örnek vermek gerekirse;

Öğrencinin ara sınav notu olarak 80, final notu olarak 50 aldığını varsayalım.

Ara sınavının ağırlığı % 30 olduğu için: 80 x 0,30 = 24 olacaktır.

Yıl sonu sınavının ağırlığı % 70 olduğu için: 50 x 0,70 = 35 olacaktır.

Ara sınav ile yıl sonu sınavının not toplamı 24 + 35 = 59 olacaktır.

Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre bulunan başarı notunun en az elli (50) olması gerekir. Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır. Bu öğrenci elli dokuz (59) aldığı için bu dersten başarılı olmuştur.

Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte ve bu sınavlardaki başarı notu hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.    

Ara sınava girememiş öğrenciler; yıl sonu sınavından veya bütünleme sınavından % 70’i elli (50) ve yukarısı olan bir not aldıkları takdirde başarılı sayılırlar.  

Bu konuda bir örnek vermek gerekirse:

Bir öğrenci ara sınava girmemiş fakat yıl sonu sınavından doksan (90) almış olsun. 90 x 0,70 = 63 olduğu için dersten başarılı olacaktır.   

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiç bir surette açıklanmaz.

Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez. Sınav evrakı iki yıl saklanır.  

Bulunduğu sınıfta en çok 2 dersten başarısız olan öğrencilere bir üst sınıfın dersleri verilir. 3 ve daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler, aynı sınıfta başarısız oldukları dersleri tekrar ederler ve bu derslerin sınavına girerler. Bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.
 
< Önceki   Sonraki >

Sponsorlar

Tampon Baskı
Makinaları ithal eden firma
Poliüretan
Poliüretan maddeleri kaplama
Cam Balkon
Evinizin balkonu kapansın
Plastik Kart
Plastik kart sistemleri hizmeti veren köklü bir firma.
Cam Filmi
Ankara cam filmi uygulama yeri.
Adruba
Dijital Pazarlama Ajansı