ANASAYFA arrow Aöf çıkmış sorular arrow Türk Dili arrow Türk Dili açıköğretim 2008 büt çıkmış sınav soruları
Türk Dili açıköğretim 2008 büt çıkmış sınav soruları
1. I. Hintçe
II. Çince
III. Ermenice
IV. Korece
Yukarıdakilerden hangileri, Hint-Avrupa dil ailesinde olup da Asya'da konuşulan diller arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV2. Fransız bilim adamı Hilaire de Barenton'a göre bütün dillerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Latince
B) Sümerce
C) İngilizce
D) Yunanca
E) Almanca3. Ortak Türk dilinden ilk kopan Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azerbaycan Türkçe’si
B) Kazak Türkçe’si
C) Çuvaş Türkçe’si
D) Başkırt Türkçe’si
E) Kumuk Türkçe’si4. İlk hecedeki geniş yuvarlak ünlülerin darlaşması ve dar yuvarlak ünlülerin genişlemesi bakımından Başkırt Türkçesiyle benzerlik gösteren Türk lehçesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazak Türkçesi
B) Uygur Türkçesi
C) Ha kas Türkçesi
D) Karay Türkçesi
E) Tatar Türkçesi5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) O konu üzerinde günlerce canla başla çalıştığını biliyorum.
B) Ateşle oynuyor, ama hadi hayırlısı.
C) Onunla başa çıkamıyorum.
D) Herkes gibi biz de onunla tanışmayı çok istedik.
E) Suya sabuna dokunmadan işi bitirdi.6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iki yargılıdır?
A) Boş çuval ayakta durmaz.
B) Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış.
C) Davul dengi dengine diye çalar.
D) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
E) Su testisi su yolunda kırılır.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A) O herkese dostça yaklaşır.
B) Kardeşinle koşarak nereye gittiniz?
C) Bu kitabı okumaktan çok sıkıldım.
D) Dün pek çok yorulmuşsun.
E) Arda, çocukları tiyatroya götürdü.8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, "nerede, neyi, kiminle, ne zaman" sorularına sırasıyla yanıt vermektedir?
A) Ali'yle beni bu duraktan sabahleyin alırsınız.
B) Pazarda bunları her gün fazlasıyla bulabilirsin.
C) Sabahtan beri seni orada birlikte bekledik.
D) Okulda bu konuyu seninle her an tartışabilirim.
E) Bu konuyu orada seninle yarın çözüme ulaştırırız.9. I. 14 Nisan Pazar günü İzmir'e gideceğiz.
II. Yazarın bu kitabınıda okudun mu?
III. Bu yıl sempozyuma kırkdört bilim adamı katıldı.
IV. Bahçedeki hanım elinin kokusu bizi sarhoş etti.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV10. Merhaba kekik (I) Merhaba karamuk (II) Merhaba kuzukulağı (III) Yeşilin mübarek olsun ebegümeci (IV) Sen hep böyle fincan fincan mı çiçek açarsın ayva ağacı (V)
Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisine ünlem işareti konulamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ilk kez" sözcüğü gereksizdir?
A) Annemi ilk kez böyle neşeli görüyordum.
B) Ali'yle ilk kez beş yıl önce tanışmıştık.
C) Böyle görkemli bir töreni ilk kez izliyordu.
D) Babasının doğup büyüdüğü bu köyü ilk kez görecekti.
E) Denize ilk kez gireceği için heyecanlıydı.12. "Yolda iki yanı ağaçlarla çevrili olduğu için özellikle küçük arabaların ani çıkışları fark edilemiyordu."
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) "yolda" yerine "yolun" getirilmeli
B) "fark edilemiyordu" yerine "görülemiyordu" getirilmeli
C) "özellikle" sözcüğü çıkarılmalı
D) "çıkışları" yerine "fırlayışları" getirilmeli
E) "küçük" sözcüğü çıkarılmalı13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fazla" sözcüğünün kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
A) Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok.
B) Fazla kaleminiz var mı?
C) Bundan böyle, daha fazla erken kalkmalısın.
D) Güneşte fazla dolaşmayın.
E) Buralara fazla yağmur yağmaz.14. Ağaç bile çiçeklenmiyor gün değmeyince, insanoğlu okumanın dışında kaldığı süre içinde nasıl çiçeklenir? Çocuklarımızın, gençlerimizin özlü kitaplardan gerekli insanlık besinini almaktan yoksun kalmaları ne büyük bir boşluk... Sanat ve bilim değeri taşıyan kitaplarla dostluk kurmadan kişilik kazanmamız; güzelliklere, inceliklere yönelmemiz mümkün mü?
Bu parçada anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişilik kazanmanın, mükemmele ulaşmanın tek yolu kitap okumaktır.
B) Yararlı kitaplar olduğu kadar zararlı kitaplar da vardır.
C) İnsan kitap olmadan da yaşayabilir.
D) Teknolojinin ilerlemesi gençlerimizin eğitimine bağlıdır.
E) Sanat değeri olmayan kitapları okumayın.15. "Ay göründü göğün derinliklerinden. Saragöl mavi dumana kesti. Bir yel çıktı dağlardan. İnce, yalımlı. Saragöl ince ince kımıldadı. Önce mayıs çiçekleri başladı sallanmaya. Çayır çayır. Günü uğurlamaya çıkan tarla kuşları ağırdan öte öte indiler yere. Kanteper diplerinde, kuşkonmaz aralarında yuvalar ısındı. Bıldırcınlar daha bir sindi çaşır diplerine. Mayıs çiçekleri, kanteperler, çaşırlar bir türkü oldular, Saragöl'de."
Bu parçada aşağıdaki anlatım yollarından hangisi ağır basmaktadır?
A) Betimleme me
C) Tanımlama
D) Açıklama
E) Karşılaştırma16. "Ay göründü göğün derinliklerinden. Saragöl mavi dumana kesti. Bir yel çıktı dağlardan. İnce, yalımlı. Saragöl ince ince kımıldadı. Önce mayıs çiçekleri başladı sallanmaya. Çayır çayır. Günü uğurlamaya çıkan tarla kuşları ağırdan öte öte indiler yere. Kanteper diplerinde, kuşkonmaz aralarında yuvalar ısındı. Bıldırcınlar daha bir sindi çaşır diplerine. Mayıs çiçekleri, kanteperler, çaşırlar bir türkü oldular, Saragöl'de."
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) İkilemelere
B) Öyküleme
C) Devrik cümlelere
D) Tanımlamalara
E) Belirteçlere17. Türk yazınında çağdaş tiyatro tekniğine uygun olan ilk tiyatro yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâye-i İbrahim Paşa ve İbrahim-i Gülşeni
B) Şair Evlenmesi
C) Hülleci
D) Vatan yahut Silistre
E) Çok Bilen Çok Yanılır18. Aşağıdakilerden hangisi radyo oyunu yazarları arasında tarihsel konulu oyunlarıyla tanınmaktadır?
A) Necati Cumalı
B) Behçet Necatigil
C) Feridun Fazıl Tülbentçi
D) Güngör Dilmen
E) Cahit Atay19. Türk yazınında ilk açık mektup örneğini aşağıdaki yazarlardan hangisi vermiştir?
A) Aziz Nesin
B) Nazım Hikmet
C) Ziya Osman Saba
D) Hasan Ali Yücel
E) Ali Canip Yöntem20. Bir konu üzerinde, değişik görüşlerde kişilerin bir başkan gözetiminde, izleyici önünde tartışmalarına ne ad verilir?
A) Forum
B) Konferans
C) Demeç
D) Panel
E) Söylev
 

Sponsorlar

Tampon Baskı
Makinaları ithal eden firma
Poliüretan
Poliüretan maddeleri kaplama
Cam Balkon
Evinizin balkonu kapansın
Plastik Kart
Plastik kart sistemleri hizmeti veren köklü bir firma.
Cam Filmi
Ankara cam filmi uygulama yeri.
Adruba
Dijital Pazarlama Ajansı